Vạn thọ minh gieo được 13 ngày rồi..này của đợt đầu..
Đợt sau mình gieo được 8 ngày.. giờ hi vọng đợt sau kịp tết.
Mọi người xem góp ý mình trồng hoa với.. mình kinh nghiệm còn non. Rất mong mọi người góp ý.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment