đây là hoạt động của các cháu thiếu nhi tại nông trang. các cháu được trải nghiệm trồng rau leo núi và các hoạt động hấp dẫn khác. hãy xem và truyền cảm hứng cho con bạn !

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *