Nhóm sinh viên VB2-K6C
Nguyễn Thuỳ Hương
Cấn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Nguyễn Thị Tú Linh

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment