Video gốc từ kênh Just Write
, có tên là A Disney Monopoly Is A Problem (According To Disney’s Recess) – Tạm dịch: Đế chế độc quyền của Disney là một vấn đề khổng lồ (Theo chính phim hoạt hình “Giờ ra chơi” của họ)

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *