Các băng nhóm trong trường đấu đá cà khịa nhau và ra sức bắt nạt Mỹ Kim, Hoàng Thy, Trâm Anh. Phim được phát sóng vào 19g tối thứ 5 và 12g trưa chủ…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment