Ngày 24/10, thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp gỡ.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *