Khơi nguồn sáng tạo cho các em học sinh qua hội thi vẽ tranh tại trường, trong clip này chủ yếu là học sinh lớp 1

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

2 Replies to “Học sinh tiểu học vẽ tranh/ Primary students draw pictures / Dung Dung”

Leave a Comment