Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành TTMV Giáo Xứ Xuân Dục | Gp Bùi Chu | 08/2019

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

One Reply to “Hội Bát Âm Giáo Xứ Xuân Dục | Gp Bùi Chu | 08/2019”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *