Phần 1: Mái trường xưa nơi chúng ta tìm về … Bạn thân yêu nhé! ### Tổ chức – Mr Sáng (9b) cựu HS khoá 1990-1994 Các bạn đi đâu liên hệ Công ty du lịch…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *