nguyễnphútrọng, #đạihội13, #chínhtrịviệt Ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư? Theo quy định, Ứng viên vào chiếc ghế Tổng Bí thư, chỉ…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment