sáng tác nhạc sỹ: Hoàng Vân
Nhờ có công ơn cách mạng, mới có hôm nay sáng ngời, đời đời ghi nhớ ơn, Đảng cộng sản Việt Nam, nhớ ơn cách mạng và Bác Hồ. ….

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment