Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu buồi, ăn cứt

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giải Trí: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment