Nhạc : Quang Hùng
Lời : Phạm Cường
Thể hiện: Quang Hùng
Lời bài hát :
Nằm giữa vùng đồng bằng
Bắc Bộ xưa vựa lúa
Nay nhiều khu công nghiệp
Hưng Yên quê ta đó
Phố Nối A và B
phát triển và vươn xa
Hưng Yên đang chuyển mình
thành phố đà đi lên

( Hưng Yên ơi Hưng Yên
tất cả cùng chung tay ) × 2
Trên con đường dựng xây
anh kỹ sư sáng tạo
Trong nhà máy nông trường
chị công nhân hăng hái
Trường Đại Học Kỹ Thuật
nhiều sinh viên ưu tú
Ruộng đồng công nghệ mới
đã thành công nơi nơi
( Ơi Hưng Yên Hưng Yên
vững bước vào tương lai ) × 2

Hưng Yên nơi văn hiến
di tích xưa huy hoàng
Thứ nhất đất Kinh Kỳ
thứ nhì là phố Hiến
Hưng Yên ôi tuyệt vời
thanh bình và ấm no
Nối tiếp thiên sử vàng
đi lên nào Hưng Yên

( Hưng Yên ơi Hưng Yên
tự hào mãi quê hương
Hưng Yên ơi Hưng Yên
tự hào mãi Hưng Yên ) × 2
HẾT

source: https://dahek.net

Nghe thêm bài viết về Công Nghệ: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *