——————————
Recording software: Bandicam (

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Hướng đãn cách tải hình nền,trên cốc cốc và google cho người mới.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *