Cách xếp tên theo thứ tự ABC áp dụng cho giáo viên chủ nhiệm các lớp trong nhà trường xếp tên học sinh tren máy tính, trong sổ kế hoạch chủ nhiệm, sổ công tác chủ nhiệm…

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Hướng dẫn cách xếp tên theo thứ tự ABC”

Leave a Comment