Trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Style cho Endnote. Tức là cách để bạn có format tài liệu tham khảo chuẩn theo từng tạp chí. Trong video…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment