Link mới Hướng dẫn làm video bằng Proshow Producer 9 0 3797 chi tiêt nhất : . Phiên bản này có các mục mới và sửa lỗi cho các phiên bản cũ bao gồm : 01:00 Chèn ảnh ; 1:35 Chèn ảnh theo kiểu công nghiệp ; 3:00 Chèn ảnh thủ công ; 4:14 Chèn nhạc ; 5:30 Tạo phong cách trình chiếu ảnh ; 9:25 Tạo phong cách trình chiếu theo kiểu công nghiệp ; 15:50 Tạo trình chiếu ảnh thủ công ; 36:45 Tạo chủ đề cho video ; 56:25 Cài đặt chủ đề di chuyển theo nhiều hướng ; 1:06:30 Cài đặt hiệu ứng chuyển cảnh ; 1:09:50 Cân bằng thời gian file ảnh và file nhạc cho bằng nhau ; 1:16:00 Copy chủ đề cho các ảnh sau ; 1:21:45 CẮT NHẠC DƯ ; 1:22:36 Cắt bỏ đoạn cuối của bản nhạc ; 1:27:09 Cắt bỏ đoạn đầu của bài nhạc ; 1:32:59 Cắt bỏ đoạn đầu và đoạn cuối của bản nhạc ; 1:40:32 Cắt bỏ đoạn giữa của bản nhạc ; 1:54:37 CẮT VIDEO ; 1:54:50 Cắt đoạn đầu video ; 1:56:58 Cắt đoạn sau video ; 1:58:35 Cắt đoạn đầu và đoạn cuối video ; 2:00:56 Cắt bỏ đoạn giữa video ; 2:05:40 Ngắt âm thanh trong video và chèn âm thanh mới vào video ; 2:18:14 Chọn thời điểm phát nhạc ; 02:21:28 Ngắt, giảm,tăng âm lượng từng đoạn nhạc.
Link văn bản hướng dẫn làm video bằng Proshow Producer 9 0 3797 :

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

4 Replies to “Hướng dẫn cắt video bằng Proshow Producer 9 0 3793 .”

Leave a Comment