TAB & Sheet đã phát hành trong “Đêm guitar với Anhbaduy 1”

Thực hiện bởi:
Liên hệ: 0909770136, anhbaduy@gmail.com
Đăng ký để nhận thông tin video tiếp theo.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

10 Replies to “Hướng dẫn điệu Habanera (Xuân này con không về_ Anhbaduy Guitar Cà Mau)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *