hướng dẫn chi tiết đua biểu tượng icon ra ngoài màn hình
——————————————Đăng Ký——————————–

tạo uSb boot :

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

19 Replies to “hướng dẫn đưa icon ra ngoài màn hình desktop”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *