Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 getting started. Tiếng Anh lớp 7, giúp các em chuẩn bị tốt bài học trước khi đến lớp.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

25 Replies to “Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 7 Unit 3. Getting started”

  1. E nghĩ cô nên chỉ cho các từ mới cần thiết nhất trong từng phần, thôi như này là cô cho tất cả từ mới ở unit 3 rồi, có lần e cũng làm như cô nhưng cô giáo k cho từ mới như cô nên e góp ý mong cô sửa giúp e

Leave a Comment