INBOX THẦY NẾU CẦN SỰ TRỢ GIÚP NHÉ!

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

16 Replies to “Hướng dẫn làm trắc nghiệm form of word”

 1. Em đố thầy làm đc câu này làm đc em khen thầy
  Tìm lỗi sai trong cách câu sau
  1 I neven gở simming in the summer
  2 we watching t.v now
  3 yesterday,he clean his room
  4 I and my brother is singing
  5 The,y are learning English
  B2 cho động từ đúng trong hoặc
  1 Mr huy (write) a letter to his friend now
  2 My teacher usually (go) to school bus bike
  3(they) listen to music now
  4 we (dance) and (sing) at the party yesterday
  Cho thầy đến thứ sáu nha chúc thầy làm đúng

Leave a Comment