Video hướng dẫn:
+, Hướng dẫn lấy dữ liệu qua tính năng thẩm định dự toán để chạy tiếp hồ sơ (lấy bảng Dự toán).
+, Hướng dẫn lấy dữ liệu qua tính năng thẩm định dự toán để chạy tiếp hồ sơ (lấy bảng Dự toán + bảng Phân tích vật tư).
+, Bài viết hướng dẫn tại diễn đàn
+, Giới thiệu hướng dẫn thêm các kênh thông tin:
– Các bạn có thể tham khảo website:
– Diễn đàn trao đổi chuyên môn:
– Hoặc có thể điện thoại (08.667.661.48 – 08.667.661.49) hoặc email (bacnam@bacnam.com.vn) để Công ty Bắc Nam hỗ trợ kịp thời.

Video created by NguyenbacBN.
Chúc các bạn luôn thành công.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment