Mấy hôm nay có một số bà con điện thoại hỏi bắt ngoài tự nhiên sao biết đực cái mà nuôi. Nay mình làm video này chia sẻ cách nhận biết con đực con cái !. Mong mọi người góp ý thêm

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khỏe Đẹp: https://dahek.net/category/khoe-dep

13 Replies to “Hướng dẫn phân biệt rắn mối đực cái_”Lizard Farm””

  1. Bạn hướng dẫn phân biệt rắn muối đực cái hay lắm mình cũng từng đi câu rắn muối nhưng không biết con nào đực con nào cái. ???

Leave a Comment