Hướng dẫn sử dụng excel để vẽ biểu đồ theo phương pháp bình phương tối thiểu.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

4 Replies to “Hướng dẫn sử dụng EXCEL vào phương pháp BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU”

  1. Cám ơn bạn đã chia sẻ, cách này không hợp lí với các dữ liệu là đại lượng ngẫu nhiên, ta phải sử dụng origin để vẽ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *