Add-in A-Tools cho phép chia sẻ file Excel có code VBA qua mạng LAN và Internet. Nhưng người viết code cần sửa theo các hướng dẫn trong clip này nhé.
(*) Download:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Hướng dẫn sửa file Excel có VBA để chia sẻ mạng cùng A-Tools PHẦN 1”

Leave a Comment