subcribe kênh để thoi dõi và nhận bài học nhé!

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

31 Replies to “hướng dẫn tìm đường găng và thời gian dự trữ chi tiết (part 6)”

  1. Bạn ơi cho mình hỏi kêu tính thời gian dự trữ cho từng công việc là mình cộng phần thời gian dự trữ chung và riêng hết lại hả ?

Leave a Comment