hướng dẫn cách trồng ớt cay chỉ thiên , trên các chậu hoặc hộp nhỏ , do diện tích đất không có nhiều nên mình phải trồng trên các chậu nhỏ này…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment