Hướng dẫn trồng rau: Đinh lăng là loại cây nhỏ thân nhẵn không có gai, cao 0.8-1.0m. Lá kép 3 xẻ lông chim, không có lá kèm rõ. Lá có cuống lá dài 3-10mm,…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment