Trong video sẽ hướng dẫn cách thức đơn giản để vẽ sơ đồ tư duy-phương pháp học tập hiệu quả hiện nay.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

20 Replies to “Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy cực đơn giản”

  1. Cho e hỏi cái này với ak, sơ đồ này nên vẽ sau khi học thuộc bài hay mình vừa dựa vào sách vừa sẽ sau đó học theo sơ đồ ak… mau a trả lời …

Leave a Comment