Theo đó, UBND huyện Gia Lâm yêu cầu Công an huyện tăng cường phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn . tập trung hướng dẫn kỹ năng, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người . chủ động hướng dẫn các địa bàn, cơ quan, đơn vị, cơ sở xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, chuyên trách, bán chuyên trách,…đủ mạnh để xử lý kịp thời các sự cố, cháy nổ xảy ra…Công an huyện cần chủ động tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, xử lý vi phạm quy định về PCCC . phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác PCCC and CNCH . tham mưu các biện pháp xử lỷ dứt điểm đối với các cơ sở tồn tại vi phạm về PCCC. Đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn về PCCC, đơn vị chức năng phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.Cùng đó, UBND huyện yêu câùTrung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phối hợp với Công an huyện thiết kế nội dung tin bài tuyên truyền về PCCC and CNCH, cập nhật kịp thời các thông tin về cháy, nổ, bố trí thời lượng định kỳ phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, thị trấn đồng thời phối hợp với Công an huyện tham mưu UBND Huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với loại hình kinh doanh karaoke . rà soát, báo cáo Thành phố hướng dẫn thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đã bị cơ quan Cảnh sát PCCC đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động.UBND huyện giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã, thị trấn siết chặt công tác quản lý về trật tự xây dựng . có kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách những cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ… xây dựng sai phép, xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện…báo cáo UBND huyện.Công ty Điện lực Gia Lâm được UBND huyện giao chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan có kế hoạch kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn về PCCC . phối hợp với Công an huyện trong quản lý, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, người sử dụng điện an toàn. . Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc ngừng cấp điện đối với các cơ sở vi phạm, tồn tại về PCCC đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.Cuối cùng, UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đánh giá, khắc phục những tồn tại, xây dựng và phát huy hiệu quả lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở đáp ứng yêu cầu thực hiện phương châm 4 tại chỗ . Chủ động phối hợp với Công an huyện và các phòng, ban liên quan tổ chức rà soát, khắc phục những tồn tại về cơ sở hạ tầng phục vụ công tác PCCC and CNCH . kiểm tra, xử lý, giải tỏa các công trình, bục, bệ, barie,… cản trở công tác chữa cháy, CNCH trên địa bàn.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *