►Huyền Thoại Nữ Tướng Lừng Danh Vừa Đẻ Con Vừa Đánh Tan 100 Vạn Đại Quân Độc Chiếm Thiên Hạ Là Ai? | TOP PHIM HAY – Trích Đoạn Bộ Phim Tiết Đinh San
►Diễn viên : Ngô Kiệt, Cao Sản, Kỳ Soái, Phó Diệu, Đỗ Chí Quốc
►Nội dung : Dưới thời Cao Tông Tiết Đinh San và Thư Bửu Đồng đều là những bậc anh hùng lừng lẫy trên giang hồ, ai ai củng nể phục và tôn thờ, không những chỉ giỏi võ mà còn giúp giữ nước giữ thành, tạo nên hạnh phúc an lành cho bá tánh dân quê,khi họ xưng bá trung nguyên thành công, nhưng người còn lại có lẽ do số phận tham gia vào cuộc chiến kéo dài suốt 10 năm.
#TiếtĐinhSan #TietDinhSan #TopPhim

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “Huyền Thoại Nữ Tướng Lừng Danh Vừa Đẻ Con Vừa Đánh Tan 100 Vạn Đại Quân Độc Chiếm Thiên Hạ Là Ai?”

Leave a Comment