MTTQ huyện Vĩnh Lộc phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT tại xã Vĩnh Long.Nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo đảm trật tự, ATGT, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự, ATGT. Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT gắn với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngay từ đầu năm, ban công tác mặt trận phối hợp với trưởng thôn, các đoàn thể trong khu dân cư KDC tổ chức cho các hộ gia đình tham gia ký kết về đảm bảo ATGT gắn với đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, KDC văn hóa, do đó chất lượng các phong trào thi đua ngày càng được nâng cao. Vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng các công trình giao thông . thực hiện các quy định về ATGT . không sử dụng lòng, lề đường, hè phố trái phép . các doanh nghiệp vận tải, xe khách không nâng giá vé, không chở quá số người quy định, không chạy nhanh, vượt ẩu… Tại mỗi KDC, đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức thành viên là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động và ký cam kết đảm bảo trật tự, ATGT. 10 tháng năm 2019, ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 23 hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, Luật ATGT đường bộ và các quy định của Nhà nước về đảm bảo hành lang ATGT . phối hợp với Công an huyện tổ chức 8 cuộc tuyên truyền về đảm bảo ATGT tại 6 KDC của 6 xã.Các địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình về bảo đảm trật tự, ATGT và tổ chức hoạt động của các tổ, nhóm tự quản tại các KDC có hiệu quả như Mô hình KDC đảm bảo ATGT, Gia đình, dòng họ không có người vi phạm giao thông, Tổ dân phố, KDC có đường thông hè thoáng, Đoạn đường tự quản về bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, Cổng trường đảm bảo ATGT, Gia đình phụ nữ đảm bảo ATGT, Thanh niên xung kích đảm bảo ATGT, Khu phố không vi phạm hành lang ATGT… Ban Thường trực MTTQ huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ 3 xã, 6 KDC thực hiện mô hình, đoạn đường tự quản về đảm bảo an ninh trật tự, ATGT. Ngoài các xã, KDC chỉ đạo điểm của Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện, ban thường trực ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chọn 2 KDC để chỉ đạo điểm triển khai thực hiện phong trào. Qua thực tiễn chỉ đạo mô hình cho thấy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chấp hành pháp luật về ATGT đã được nâng lên rõ rệt, phong trào xây dựng gia đình không có người vi phạm ATGT, KDC đảm bảo ATGT đã được duy trì và phát huy.Đi đôi với công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ, các đoàn thể đã phối hợp tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về đảm bảo ATGT. Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phát động các phong trào tự quản của nhân dân trong giám sát việc xây dựng, bảo trì công trình kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hành lang ATGT, kiểm soát xe chở quá tải trọng quy định . phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý những hành vi vi phạm pháp luật ATGT làm thiệt hại đến tài sản, tính mạng của người dân tại địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn toàn huyện, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã phát hiện, xử phạt 2.088 trường hợp, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, tình hình tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn huyện đã được kiềm chế, hành lang ATGT được bảo đảm, ý thức trách nhiệm của người dân về chấp hành pháp luật ATGT đã được nâng lên rõ rệt, số người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ giảm đáng kể, có 90 percent số gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật về ATGT. Toàn huyện đã xây dựng được 360 mô hình về bảo đảm trật tự, ATGT gắn với bảo vệ môi trường.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *