Link tải mp3:
Nhạc không lời giúp an thần giúp cho người khó ngủ dễ định thần
Lợi Ích khi niệm Phật : Nam mô a di đà Phật
Lợi Ích Thứ Nhất: Người niệm phật các vị đại lực thần tướng ở các cõi trời ngày đêm thường ẩn mình ủng hộ, khiến các loài qủy mị ác thân không sâm phạm được.

Lợi Ích Thứ Nhì: Người niệm phật thường được đức Quán Thế Âm và các vị Bồ Tát ở mười phương giúp đỡ, khiến tâm niệm ấy càng tinh tấn và xa được các đều phiền não nơi lòng, được nhứt tâm bất loạn thanh tịnh giải thoát Lợi Ích Thứ Ba: Người niệm phật tức niệm bản lai thanh tịnh của đức phật, nhất là cầu vãng sanh về cõi cực lạc nên thường được đức phật A Di Đà dùng hào quang soi chiếu vào thân, nhiếp độ cho ngày kia được vãng sanh.

Lợi Ích Thứ Tư: Người niệm phật nhờ sự mầu nhiệm của Đức Phật và nhờ nơi lòng đã diệt xong những ác duyên. Vì thế mà những loài qủy ma dữ dằn chẳng bao giờ nhiểu hại được, Rắn độc cũng không thể chạm được cho đến thuốc độc cũng không làm hại tánh mạng.

Lợi Ích Thứ Năm: Người niệm phật thường được các vị Đại Lực Thần Tướng. Đức Quan Âm và các vị Bồ Tát và ánh từ quang của đức phật soi nhiếp mỗi ngày, dầu phải gặp nạn nước, lửa, đao binh….cũng khỏi, và không mang lấy những cái chết bất đắc kỳ tử hay là tù đày.

Lợi Ích Thứ Sáu: Người niệm phật mặc dù trước kia tạo nhiều tội oan, nhiều ác báo mà bây giờ đã quyết tâm cầu sanh tịnh độ, nơi lòng luôn luôn niệm đức phật không vọng tưởng đều ác, thành thử những tội oan, những ác báo ấy, không nhận vào đâu mà đòi nài được . Đó chẳng khác nào đốt ngọn đèn trong hay tối ngàn muôn năm thảy đều trở lại sáng tỏa hết.

Lợi Ích Thứ bảy: Người niệm phật tâm thường nhớ tưởng đức phật. Khao khác vãng sanh, về cái vọng tưởng ác độc xấu xa đã dứt nên trong giấc ngủ không thấy điềm mộïng dữ dằn. chỉ thấy những cảnh tốt lành qúy báo chưa từng có, nhất là có khi thấy đức phật hiện thân vàng chói, đến an ủi khuyến tấn.

Lợi Ích Thứ Tám: Người niệm phật được ành hưởng bản tâm từ bi của đức phật, hơn nữa được trừ diệt ác tưởng nơi lòng mà mình tin rằng chẳng có việc ác nào trả lại, nên cõi lòng thường thấy vui vẽ và những việc làm lớn nhỏ trong lẽ đạo ở mỗi ngày thường được thành qủa tốt đẹp.

Lợi Ích Thứ Chín: Người niệm phật tức tâm kia không còn niệm phàm, nên thường được công đức, quang minh, được ảnh hưởng oai lực của phật, khiến cho cả nhân dân xa gần đem lòng tôn kính, và nếu như người ấy ở trong phàm vị xuất gia hay độc thân cư sĩ bề sinh hoạt có thiếu thốn sẽ được mọi người đem lòng cúng dường những món y thực.

Lợi Ích Thứ Mười: Người niệm phật nhờ lúc bình thường vẫn chú tâm tưởng niệm đến danh hiệu của phật. Phật phóng hào quang nhuần gội, các vị Quan Âm Bồ Tát và chư vị thần tướng ở các cõi trời ẩn thân ủng hộ nên người ấy lúc lâm chung không bị những cảnh hung ác hiện đến hay loài ma qủy hóa hình hại, khiến lòng được an vui không sợ sệt. Lại còn bình tĩnh niệm phật hoặc ra tiếng hay niệm trong tâm một cách rõ ràng, nhờ thế mà tự cho được thấy Đức Phật và các vị Quan Âm, Thế Chí hiện thân đến hoặc phóng hào quang tiếp dẫn cho vãng sanh về cõi cực lạc ngồi trên tòa Sen báu hưởng qủa bất thối. Xin vui lòng không reup toàn bộ video kênh của Nam Mô A DI Đà Phật!
——————
Nguồn nhạc nền : Đức Cường Thịnh

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

28 Replies to “#hv 31 Nhạc không lời – Nhẹ nhàng và sâu lắng an thần giúp cho người khó ngủ dễ ngủ”

  1. Mỗi lần tâm mình mệt mỏi cuộc sống của mình đi vào bế tắt mình hay tìm đến phật Pháp đọc và nghe trong lòng cảm thấy thật bình yên mọi buồn phiền mệt nhọc điều tan biến mình cảm ơn bạn đã chia sẽ mong bạn chia sẽ nhiều hơn nửa thank you bạn

  2. NGOAI NHU CHAM HOAN,TRONG UNG SU NHANH,TAM LUONG BAO DUNG,VI NHU HU KHONG,THICH NGHI TRUNG DAO,TRONG NGOAI TUONG UNG NGHIEM CHINH TU NHIEN,THUC LEIM DOAN TRUC.THAN TAM KHIET TINH,THAM AI KHONG KHOI,CHI NGUYEN AN DINH,KHONG TANG KHUYET GIAM,CAU DAO HOA CHANH,KHONG NGHIENG THEO TA Y LOI KINH DAY,CHANG DAM SAI QUAY,NHU DAY CHI MUC,THAY DEU MO DAO,RONG RANG VO NIEM,KHONG KHOI UU TU,TU NHIEN VO VI,HU KHONG CHANG LAP,DAM BAC AN NHIEN,LAM DANG NGUYEN LANH,KHONG THAM KHONG MUON,HET LONG CAU SACH,THUONG XOT TU MAN,LE NGHIA DEU HOP,BAO DUNG SU LY,SIEU DO GIAI THOAT.MO PHAT A DI DA PHAT NAM MO A DI DA PHAT NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT NAM MO DAI BI QUAN THE AM BO TAT NAM MO DAI TANG BO TANG.NAM MO DAI HIEU MUC KIEN LIEN BO TAT.NAM MO DAI BI QUAN THE AM TAM DA LA NI.NAM MO DAI THE CHI BO TAT NAM MO THANH TINH DAI HAI CHUNG BO TAT.

  3. http://ommanipaddihong.blogspot.com/
    Úm ma ni bát di hồng. Chỉ niệm một biến sẽ được tất cả Như Lai đem y phục ẩm thực thuốc thang và đồ ngồi nằm đầy đủ tất cả để cúng dường. Pháp này ở trong Đại thừa rất là tối thượng, tinh thuần vi diệu. Tất cả Như Lai và các Bồ-tát thảy đều cung kính chắp tay làm lễ.
    “ÚM MA NI BÁT NẠP MINH HỒNG” Khi đang nói sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này, bốn đại bộ châu và các cung trời thảy đều chấn động rung lay như tàu lá chuối. Nước bốn biển lớn sóng nổi cuồn cuộn. Tất cả quỷ Tỳ Na Dạ Ca và Dược Xoa, La Sát, Củng Bàn Noa, Ma Hạ Ca … và các quyến thuộc của các ma làm chướng ngại ấy thảy đều sợ hãi chạy trốn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *