Windows RT는 HWP파일을 읽을 수 없기 때문에 Naver Office의 문서 변환기능을 이용해서 양식을 변경하여 오피스 Word에서 읽고 저장합니다.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

6 Replies to “HWP File Convert to Office Doc for Windows RT Using Naver Office”

Leave a Comment