our precious moments on Vietnamese Women’s Day October 20th, 2019

director: NDHN
editor: NDHN
actor: Cô Chủ nhiệm và all member of 11U K99

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

One Reply to “K99 HISTORY LHP VLOG | AN UNFORGETTABLE 20-10 ♡”

Leave a Comment