Karaoke Bài ca không quên được viết sau năm 1975 , trong lúc cả hai miền Biên giới phía Bắc và Biên giới Tây Nam đang phải gồng mình chống trả quân xâm lược Bành Trướng và Khmer đỏ . Ca khúc ra đời đã động viên được lòng yêu nước và ý chí chống giặc ngoại xâm của thanh niên đương thời ! Bài hát viết theo dòng nhạc cách mạng . Bản karaoke Bài ca không quên chạy chữ chuẩn tone nữ …Nếu bạn không muốn bỏ qua bất kỳ bài viết mới nào của dang tran , vui lòng nhấn đăng ký giùm tôi , cảm ơn bạn !

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

One Reply to “KARAOKE , BÀI CA KHÔNG QUÊN , HƯƠNG LIÊN , dangtran, nhạc cách mạng”

  1. Cha ông đi đánh giặc gian khổ lắm ! Có được độc lập thế này phải nhớ ơn ông , cha đã hy sinh xương máu chứ !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *