Karaoke Bài ca người giáo viên nhân dân là tác phẩm ca ngợi những người thầy ; cô đã , đang ngày đêm chăm lo cho sự nghiệp trồng người của nước nhà !
Ca khúc được viết theo thể loại nhạc cách mạng , bản karaoke Bài ca người giáo viên nhân dân chạy chữ chuyên nghiệp dễ hát cho tone nữ !

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

7 Replies to “Karaoke, Bài ca người giáo viên nhân dân, Hương Liên, dangtran, nhạc cách mạng”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *