Karaoke, Đồng đội . dangtran U60 làm Video Karaoke này dành tặng các đồng đội đã kề vai sát cánh chiến đấu tại chiến trường Campuchia những năm từ 1975 – 1989 . Video có sử dụng một số hình ảnh của bảo tàng QK-9 ca khuc viết theo dong nhạc cách mạng . Karaoke Đồng đội chạy chữ chuẩn tone nam dễ hát …Nếu bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ bài viết mới nhất nào của dang tran , vui lòng nhấn nút đăng ký ngay dưới video này , cảm ơn bạn !

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

3 Replies to “Karaoke, Đồng đội, dangtran, Nhạc cách mạng”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *