Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

20 Replies to “| Karaoke HD | Bay Cao Tiếng Hát Ước Mơ”

  1. Mình đang phải học thuộc bài này để đi thu âm ná hihihihihihihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii😩😩🎶🎶👏🏻😇🤩🤯🤫

  2. Đã từng hát và múa bài này ở tổng kết năm học 😂. Chắc cũng được tầm 10 năm trước

  3. Bài này hay VCL 😎😎😎😎😀😀😀😀😁😁😁😙😙😙😙🙂🙂🙂🙂☺☺☺☺😊😊😊😊🙄🙄🙄🙄

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *