Karaoke, Nơi đảo xa . dangtran làm Video này để kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày quốc phòng toàn dân năm nay . Ca khúc Nơi đảo xa viết theo dòng nhạc cách mạng . Karaoke Nơi đảo xa chạy chữ chuẩn , tone nữ trung dễ hát …Nếu bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ bài viết mới nhất nào của dang tran , vui lòng nhấn nút đăng ký ngay dưới video này , cảm ơn bạn !

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

2 Replies to “Karaoke, Nơi đảo xa, Hương Liên, dangtran, Nhạc cách mạng”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *