Karaoke Phôi pha lại khẳng định thêm một lần nữa về tài chọn ca từ cho một bài hát của Trịnh Công Sơn . Không một nhạc sĩ nào của Việt Nam từ…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment