Karaoke Sông Lô chiều cuối năm là Video dành tặng những người lính trở về sau các cuộc chiến giữ nước thập kỷ 60;70;80 thế kỷ trước ! Bài hát viết theo dòng nhạc cách mạng .tone nam dễ hát . Bản karaoke Sông Lô chiều cuối năm chay chữ chuẩn theo beat nhạc của Trong Tấn …Nếu bạn không muốn bỏ qua bất kỳ bài viết mới nào của dang tran , vui lòng nhấn đăng ký giùm tôi , cảm ơn bạn !

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

One Reply to “KARAOKE , SÔNG LÔ CHIỀU CUỐI NĂM , TRỌNG TẤN , dangtran, nhạc cách mạng”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *