Kể Truyện Phật Giáo “Miệng Đời Đâu Nuôi Ta Lớn, Thói Đời Bạc Bẽo Dạy Ta Khôn” tịnh tâm pháp : Chúc Quý Phật Tử Thân Tâm Luôn An Lạc Hạnh Phúc…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *