Chiều 28 . 10, trong khuôn khổ chuyến công tác trao đổi kinh nghiệm xây dựng NTM tại Hà Tĩnh, Văn phòng xây dựng NTM các tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh và TP …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment