Trong thời gian công tác tại Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Lê Hải An, phụ trách địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ và các lĩnh vực: Giáo dục đại…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *