Khắc phục sự cố không nhận khóa cứng Dự toán G8

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Khắc phục sự cố không nhận khóa cứng”

  1. trước đây sử dụng Unikey thấy ổn hơn, không bị trục trặc gì. Giờ G8 chuyển sang dùng khóa khác nên em cũng chuyển sang dùng phần mềm dự toán khác, dùng bằng Rockey thấy khỏe hơn.

Leave a Comment