Làm quen với văn học – tiết kể chuyện: chú vịt xám
20171127101818 Tiết dạy mẫu chuyên đề lớp Búp 2 – Cô Thùy

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “Khai Trí – Nhà trẻ – Cô Thùy: Làm quen với văn học – Tiết kể chuyện: Chú Vịt Xám”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *