KHI CON NGƯỜI TA TRƯỞNG THÀNH – NHẠC THIỀN
Khi con người ta nhận biết được mọi vấn đề không giống như lúc còn bé là lúc con người ta đã trưởng thành, khi trưởng thành con người ta phải đối mặt với muôn vàn sự xô bồ của cuộc sống, chỉ có những người tìm ra được con đường đi đúng đắn cho riêng mình thì mới thực sự gọi là trưởng thành trong xã hội
hãy đăng ký ngay để nhận được nhiều vidio mới nhất:
Hãy chia xẻ cho mọi người cùng thích.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *