Khô 1 nắng nhà làm không chất bảo quản .
Vị ngon đặc sắc.
Làm theo nhu cầu.
Đảm bảo tươi ngon, sach, an toàn.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *