Daotaomaybayphunthuoc #CongtyADC #CongtyAgras Ở ADC, tương lai định ra hướng đi cho hiện tại. ADC luôn nhìn vào tương lai thay vì quá khứ. ADC cố …

source: https://dahek.net

Nghe thêm bài viết về Công Nghệ: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *